Kinderen die hoogsensitief en geestelijk vroegrijp zijn kunnen het zwaar hebben in onze maatschappij die zich vooral richt op imago, status en materialisme. Zij zijn daarentegen gevoelig, zelfbewust en diepzinnig ingesteld. Medeleerlingen voelen dat deze kinderen ‘’anders’’ zijn, terwijl de middelbare schoolperiode hoofdzakelijk  gericht is op je aanpassen, meedoen en niet opvallen. Dit leidt helaas al gauw tot  wrijvingen, onzekerheid en neerslachtigheid bij deze mooie, wijze kinderen.

Hoe herken je een hoogsensitief en geestelijk vroegrijp kind?

 • Is meer gericht op liefde, vergeving, respect voor al het leven, etc. (hogere principes)
 • Heeft het gevoel een missie op de wereld te hebben of wil leven vanuit deze principes
 • Is heel creatief, kan  helemaal opgaan in het creatieve proces (tekenen, zingen, toneel)
 • Is intuïtief, empathisch en heeft soms een ‘’zesde zintuig’’ (wéét bepaalde dingen)
 • Is authentiek en eigenzinnig en doet de dingen op de eigen manier, heeft een heel eigen visie
 • Is zelfstandig, heeft niet het gevoel opgevoed te moeten worden; alleen begeleid te worden
 • Ervaart een onvermogen om lompheid, wreedheid en onrechtvaardigheid te verdragen
 • Heeft een afkeer van regels die in eigen ogen willekeurig en niet betekenisvol zijn
 • Wordt niet goed begrepen door de omgeving, met name niet door medeleerlingen

Hoe kun je een hoogsensitief en geestelijk vroegrijp kind het beste begeleiden?

 1. Respecteer het anders-zijn van het kind en verlang niet dat het zich aanpast aan het gemiddelde. Laat het kind zich ontwikkelen conform de eigen ‘blauwdruk’ of aard.
 2. Houd er rekening mee dat je niet altijd alles zal begrijpen wat het kind ervaart, omdat het soms buiten je bevattingsvermogen zal gaan. Plak dan ook geen ‘etiketten’* op het kind.
 3. Als het kind het moeilijk heeft, geef dan niet alleen feedback, maar luister soms alleen maar of zoek samen afleiding op een prettige manier. Gun ‘negatieve’ emoties ook bestaansrecht.
 4. Ga samen vaker wandelen, het liefst in de natuur, waar het kind kan kalmeren en zich op kan laden. En laat het kind vertellen hoe het is om hoogsensitief en geestelijk vroegrijp te zijn.
 5. Plan minimaal wekelijks quality time in met je kind, dit heeft het kind heel erg nodig, ook al vraagt het er misschien niet om.  Geef het op die momenten je onverdeelde aandacht.
 6. Als het kind stil is, heeft het tijd nodig om na te denken, zich te bezinnen en te rusten. Zie dit niet als een persoonlijke afwijzing. Laat het kind dan uit zichzelf weer naar je toekomen.
 7. Zet het kind het liefst op geen enkele manier onder druk; blijf rustig en denk mee.
 8. Geef het kind de kans en de tijd de eigen gedachten zelf onder woorden te brengen, zonder stiltes op te vullen of snel conclusies te trekken en de zinnen aan te vullen.
 9. Wees voorzichtig met plagerijen en voorkom grapjes die het kind zich persoonlijk kan aantrekken, bv over de aard van het kind of eigenschappen. Dit is vaak vernederend.
 10. Geef het kind bewegingsvrijheid en laat het leren van eigen gemaakte fouten en bied het kind veel kans om mee te kunnen doen met activiteiten van leeftijdsgenoten.

Plan tijd in om samen deze punten één voor één te bespreken en houd bij in hoeverre de gezinsleden in staat zijn om deze tips ook daadwerkelijk toe te passen. Na twee weken kun je met je kind nogmaals evalueren of er vooruitgang is geboekt en wat er misschien nog verbeterd kan worden.

*zoals: aanstellerig, lui, overdreven, eigenwijs, niet-realistisch, een dromer, etc. Verdiep je in hoogsensitiviteit en geestelijk vroegrijp zijn, zodat mooie eigenschappen niet geridiculiseerd worden.

Bron Praktijk META

Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek met Praktijk META: Tel: 0499-851196 of stuur ons een email info@praktijkmeta.nl

Vond je dit een interessant artikel? Like onze Facebookpagina en ontvang automatisch nieuwe blogposts