Mediation houdt in dat u een conflict samen oplost onder begeleiding van een neutrale, objectieve derde, de mediator. De mediator begeleidt op professionele wijze de gesprekken en zorgt ervoor dat er structureel naar een oplossing wordt gezocht door de cliënten zelf. U houdt dus als cliënt volledige zeggenschap over het eindresultaat! Een voordeel van mediation is time efficiency, relatief lage kosten vergeleken met een juridische procedure en een duurzame en bevredigende oplossing voor beide cliënten (win-win-situatie). Veel verschillende soorten conflicten zijn geschikt voor mediation, zowel particulier als zakelijk.

Voorbeelden zijn echtscheidingen en andere familiezaken, arbeidsconflicten, ruzie met de buren of conflicten binnen of tussen bedrijven. Mediation wordt ook steeds vaker toegepast door de overheid (bijvoorbeeld bij bezwaarschriften). Of mediation geschikt is voor uw conflict, hangt van een aantal factoren af. Het is in ieder geval belangrijk dat beide cliënten zich willen inzetten voor het oplossen van het conflict.

In deze gevallen is mediation met name geschikt:

– U wilt zelf de zeggenschap hebben over de oplossing.
– U wilt of moet de relatie met de andere cliënt in stand houden of goed beëindigen.
– U bent bereid om met de andere cliënt om de tafel te zitten.
– U bent bereid de hulp van een onafhankelijke en neutrale derde te aanvaarden.
– U ervaart problemen in de communicatie met de ander, maar het is wel belangrijk dat het conflict wordt opgelost.

Wilt u meer weten over mediation? Neem contact met Praktijk META op:

Irene den Doop

Tel: 0499-851196
SMS/Whatsapp: 06-53569061
info@praktijkmeta.nl